Blog

Lý do rất đơn giản:

  • URL ngắn mất ít không gian hơn sử dụng hữu ích trong in danh thiếp, trong SMS, trong email
  • Rất tiện lợi khi quản lý và phân tích đo lường số lượng truy cập, bạn có 5 nguồn truy cập khác nhau từ facebook, g+, linkedin, blogspot, twitter bạn có thể sử dụng 5 công cụ rút ngắn URL tương ứng, sẽ cho số biết chính xác traffic đến từ nguồn nào.
  • Chia sẻ dễ dàng lên các mạng xã hội
  • Tiếp thị qua SMS rẻ hơn khi số ký tự giới hạn cho mỗi tin là 160.
Published on: 3/26/21, 6:14 AM