Tại sao cần rút gọn Link?

Một số công cụ rút ngắn URL cũng có thể giúp bạn theo dõi và thao tác các liên kết đó, với các tính năng như phân tích lần nhấp, hỗ trợ tham số UTM và nhắm mục tiêu lại.

Trình rút ngắn URL giúp bạn tạo URL ngắn hơn, thẩm mỹ hơn, cũng như hưởng lợi từ các tính năng theo dõi và nhắm mục tiêu lại đó.

Lý do rất đơn giản:

Các URL dài rất khó ghi nhớ, gây trở ngại khi phân phối ví dụ qua tin nhắn SMS. Do đó, các URL dài phải được sao chép và dán để có độ tin cậy.

Một số dịch vụ rút ngắn, chẳng hạn như goo.gl, tinyurl.com và bit.ly có thể tạo URL có thể đọc được bằng con người, mặc dù chuỗi kết quả dài hơn so với các URL được tạo bởi dịch vụ được tối ưu hóa độ dài.

 

Cuối cùng, các trang web rút ngắn URL cung cấp thông tin chi tiết về các nhấp chuột mà một liên kết nhận được, có thể đơn giản hơn việc thiết lập một công cụ phân tích phía máy chủ mạnh mẽ và không giống như sau, không yêu cầu bất kỳ quyền truy cập nào vào máy chủ.

Các URL được mã hóa trong mã vạch hai chiều như mã QR thường được rút ngắn bằng trình rút ngắn URL để giảm diện tích in của mã hoặc cho phép in ở mật độ thấp hơn để cải thiện độ tin cậy quét. 

Truy cập ngay để rút ngắn link của bạn tại: https://gmh.bz/

 

Published on: 3/26/21, 6:14 AM